Kênh thông tin bất động sản

Hà Nội tiếp tục công khai 115 doanh nghiệp nợ thuế


Với số nợ chốt đến thời điểm ngày 30/4/2018, có 3 doanh nghiệp nợ các khoản liên quan đến đất với số nợ là 1,1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Mai Lĩnh nợ 591 triệu đồng; Công ty CP lương thực Hồng Hà nợ 356 triệu đồng và doanh nghiệp tư nhân Đức Tài nợ 166 triệu đồng.

112 doanh nghiệp nợ thuế, phí với số tiền nợ 95,4 tỷ đồng. Trong số 112 doanh nghiệp nợ thuế, phí này có 10 doanh nghiệp nợ lớn với số tiền 53,5 tỷ đồng gồm Công ty TNHH đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex; Công ty CP tư vấn HANDIC – Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật; Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội; Công ty Cổ phần liên hiệp xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội; Công ty CP Thang máy TID; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Công; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Thành; Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại 15/4; Công ty CP Đầu tư tư vấn xây dựng và thương mại Xuân Kiên.

Cục Thuế đã đăng công khai những doanh nghiệp này từ năm 2015 hoặc 2016 nhưng số nợ còn nên Cục Thuế tiếp tục công khai lần 2 đối với các đơn vị này trong đợt tháng 6/2018.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, với số nợ chốt đến thời điểm ngày 14/5/2018, mặc dù cơ quan thuế đã thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với đơn vị theo quy định, có 5 doanh nghiệp nợ thuế, phí lớn với số tiền hơn 62,9 tỷ đồng trên 90 ngày gồm Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành hơn 27,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS hơn 25 tỷ đồng, Công ty TNHH Thủ đô II hơn 5,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan hơn 4,5 tỷ đồng.

Được biết, trong 5 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 570 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là 1.315 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 157 doanh nghiệp và dự án nộp 33,4 tỷ đồng.

>> Hà Nội: 143 doanh nghiệp nợ thuế phí, tiền thuê đất 253 tỷ đồng

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-tiep-tuc-cong-khai-115-doanh-nghiep-no-thue-73831.html