Kênh thông tin bất động sản

Hà Tĩnh hoàn thành giai đoạn đầu về xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo


Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công ở Hà Tĩnh đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
 
Triển khai nhanh và hiệu quả
 
Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cùng với sự nỗ lực, vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan đã triển khai thực hiện đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, chặng đường thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND với tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ là 5.118 hộ. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, trên toàn tỉnh đã có 4.202 trên tổng số 5.118 hộ có công với cách mạng hoàn thành việc xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở đạt 82%, trong đó, 2.080 hộ xây mới, 2.122 hộ sửa chữa với tổng nguồn vốn phân bổ để triển khai thực hiện đề án hơn 121 tỷ đồng. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức rà soát, bổ sung hộ gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở nằm ngoài Đề án theo đúng quy trình, quy định.
 
Về chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống lũ lụt, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt cho 754/782 hộ, hoàn thành việc xây dựng nhà ở xây mới: 701 nhà; cải tạo, nâng tầng: 53 nhà.
 
Về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án tại Quyết định số 620/QĐ-UBND và Quyết định số 1803/QĐ-UBND, theo đó, số lượng hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở đăng ký vay vốn xây dựng nhà ở là 11.419 hộ. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 10.988 hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng, đảm bảo có nhà ở ổn định, phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện thực tế.
 
Hoá giải giấc mơ “an cư”
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh nhiều địa phương đã có những giải pháp, những cách làm hay như: Tổng hợp các danh sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không tự làm nhà được, phân công cho các tổ chức đoàn thể đảm nhiệm từng gia đình cụ thể và đứng tên vay nguyên vật liệu khi nguồn hỗ trợ cấp trên chưa được cấp, vận động hội viên, bà con, lối xóm giúp đỡ về ngày công để các hộ xây dựng ngôi nhà khang trang hơn so với số tiền được hỗ trợ. Huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án, các tổ chức, cá nhân…
 
Là cơ quan thường trực triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đối tượng là người nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, triển khai chính sách đảm bảo đúng đối tượng. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các đề án, không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.
 
Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Do đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, phần lớn không có điều kiện, nguồn lực nên khả năng huy động kinh phí tự xây dựng còn hạn chế. Việc cấp nguồn kinh phí của Trung ương còn chậm trễ, trong khi nguồn ngân sách tỉnh gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai tiếp để thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ đã đề ra. Việc hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cũng như việc huy động vốn từ các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng để hỗ trợ các hộ gia đình đạt kết quả chưa cao… Thêm vào đó là tâm lý của nhiều hộ nghèo muốn vay tiền ngân hàng để tu sửa, làm nhà mới nhưng lại lo không trả được tiền gốc và lãi khi đến hạn… Những nguyên nhân trên đã làm cản trở, gây không ít khó khăn trong triển khai thực hiện chính sách”.
 
Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, góp phần giúp người dân kiên cố hóa nhà ở, từng bước cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bằng tinh thần và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, sự vào cuộc một cách khẩn trương, nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục tháo gỡ để việc hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành, giúp người nghèo, người có công yên tâm “an cư, lạc nghiệp”.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-tinh-hoan-thanh-giai-doan-dau-ve-xay-dung-nha-o-cho-nguoi-co-cong-ho-ngheo-66375.html