Kênh thông tin bất động sản

Hạn chót để Agribank thành ngân hàng thương mại cổ phần


CafeLand – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) năm 2019-2020 là xoá sạch nợ xấu tại VAMC và IPO thành công.

Tới thăm và làm việc, động viên cán bộ, người lao động Agribank đầu xuân 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra các mục tiêu trong năm 2019-2020 mà ngân hàng cần hướng tới.

Agribank cần phải IPO trong năm 2019-2020

Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu đề ra trong Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Thứ hai, tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng đầu tư cho “Tam nông”, cung ứng đủ vốn cho sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM…; cùng phối hợp với NHCSXH và hệ thống các NH khác, tổ chức tài chính vi mô để góp phần đẩy lùi tín dụng đen. 

Thứ ba, năm 2019 đặt mục tiêu làm sạch nợ tại VAMC.
Thứ tư, Agribank có giải pháp sớm ứng dụng những thành tựu của CMCN 4.0 trong lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là phát triển các dịch vụ thanh toán, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Năm 2019, doanh thu từ các dịch vụ gia tăng của ngân hàng phi tín dụng tăng 25%,  tập trung xây dựng dần ngân hàng số…

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của Agribank trong năm 2019 là phải đẩy nhanh tiến độ các bước chuẩn bị để năm nay cố gắng phấn đấu chuyển đổi mô hình hoạt động của ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, cố gắng IPO vào cuối năm 2019 chậm nhất đầu năm 2020. 

Đối với kiến nghị tăng vốn điều lệ của Agribank, Phó Thủ tướng cho biết sắp sẽ có quyết sách tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng, trong đó có Agribank.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ thêm, trong phương án phân bổ vốn dự phòng đầu tư công trung hạn sẽ có mục lục bố trí hoàn trả vốn hỗ trợ lãi suất cho Agribank.  

Năm 2018, tổng tài sản Agribank đạt 1.300 tỷ đồng; vốn huy động thị trường I đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 11,8%; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 14,6%; dịch vụ đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Nợ xấu tính theo Thông tư 02 là 1,51%. Trích lập dự phòng rủi ro đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Tổng nguồn dự phòng xử lý rủi ro còn lại gần 20.000 tỷ đồng, đủ khả năng mua trước hạn toàn bộ nợ đã bán cho VAMC. Lợi nhuận đạt 7.525 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/han-chot-de-agribank-thanh-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-78300.html