Kênh thông tin bất động sản

Hơn 2,8 nghìn ha đất, đất rừng không có hồ sơ quản lý


 
Công tác quản lý đất rừng bộc lộ nhiều vi phạm, trách nhiệm trước tiên thuộc về Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Hoàng Long
 
Theo Kết luận số 165/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, công tác giao đất, giao rừng nói chung, giao đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường nói riêng trên địa bàn huyện Sơn Động đã không đạt được mục tiêu Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 24/6/2009. Kết luận cũng chỉ rõ nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất, đất rừng được giao của UBND huyện Sơn Động, UBND xã, các cơ quan có liên quan thuộc huyện giai đoạn 2006 – 2016.
 
Cụ thể là, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2009 – 2010, các đơn vị có trách nhiệm tập trung giao xong trên thực địa toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý và đất rừng do công ty lâm nghiệp giao trả lại cho địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra xác định việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chưa xong.
 
Trong khi đó, công tác quản lý đất, đất rừng nói chung, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường do các đơn vị bàn giao sang không tốt cho nên đã để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng để trồng cây nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Thậm chí, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho người dân trên diện tích đất được quy hoạch là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng trồng đang do các đơn vị khác quản lý.
 
Thanh tra tỉnh xác định, tình trạng đất, đất rừng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường thuộc phạm vi quản lý nhưng không có hồ sơ quản lý với diện tích lên đến 2.879,5ha nằm trên địa bàn các xã, thị trấn.
 
Tại huyện Sơn Động, việc thiết lập, quản lý hồ sơ về đất, đất rừng nói chung, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường do các đơn vị bàn giao sang và sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc huyện không tốt.
 
Do vậy, đến trước khi thanh tra, UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã không có hồ sơ liên quan đến việc tiếp nhận đất rừng do các đơn vị bàn giao sang cũng như hồ sơ cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư.
 
“Trách nhiệm chung và trước hết trong việc để xảy ra những tồn tại khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất, đất rừng có nguồn gốc từ các nông, lâm trường nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện Sơn Động giai đoạn 2006 đến năm 2016”, Thanh tra tỉnh kết luận.
 
Thanh tra tỉnh Bắc Giang kiến nghị Chủ tịch UBND huyện kiểm điểm việc không đạt được theo mục tiêu Đề án về giao đất lâm nghiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và quản lý không chặt chẽ đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường như nêu trên. Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng để xảy ra hàng loạt sai phạm trên.
 
Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện phải tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích đất rừng nói chung, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường còn lại trên địa bàn để có biện pháp xử lý.
 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/hon-28-nghin-ha-dat-dat-rung-khong-co-ho-so-quan-ly-67132.html