Kênh thông tin bất động sản

Hơn 3.150 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập


Số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, lĩnh vực bất động sản giữ vị trí số 1 về số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017 với 3.156 doanh nghiệp đăng ký, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2016. Xếp theo sau là Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp, tăng 30,0%…

Tính chung tất cả các lĩnh vực, 8 tháng đầu năm 2017 cả nước đã có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 19.154 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.231 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 28.545 doanh nghiệp, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/hon-3150-doanh-nghiep-bat-dong-san-moi-duoc-thanh-lap-68326.html