Kênh thông tin bất động sản

Hơn 4.000 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới


Số liệu đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố.

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2017, Kinh doanh bất động sản có 4.040 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Xét chung tất cả các  lĩnh vực, trong 10 tháng đầu năm 2017, cả nước có 105.125 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.021.920 tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng qua là 22.765 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.619 doanh nghiệp, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2016, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.  

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/hon-4000-doanh-nghiep-bat-dong-san-thanh-lap-moi-69512.html