Kênh thông tin bất động sản

Hơn 8.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2018


Số liệu được đưa ra trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, trong tháng 3/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18,0% về số vốn đăng ký. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2/2018.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng 3/2018 là 763.964 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 485.475 tỷ đồng với 7.893 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Lĩnh vực bất động có 1.226 doanh nghiệp thành lập mới và dẫn đầu về số vốn đăng ký với 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng số vốn đăng ký.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/hon-8000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-3-thang-dau-nam-2018-72337.html