Kênh thông tin bất động sản

HoREA kiến nghị gỡ khó cho người mua nhà ở xã hội


Theo HoREA, Luật Nhà ở 2014 đã có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, Chính phủ đã có Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển nhà ở xã hội, nhưng đến nay mới có điều kiện triển khai. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội, nhưng vẫn còn “tắc” nguồn tái cấp vốn từ ngân sách để Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại có căn cứ triển khai thực hiện.

HoREA nhận thấy đang có sự khác nhau về quy định mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội và lãi suất nợ quá hạn trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét các đề xuất, sau đây:

 • Tin liên quan

 • Hà Nội thúc tiến độ nhà xã hội Bright City, đảm bảo quyền lợi người mua nhà

  Hà Nội thúc tiến độ nhà xã hội Bright City, đảm bảo quyền lợi người mua nhà

 • Hà Nội: Duyệt quy hoạch 1500 Khu nhà ở xã hội tập trung 44,72ha Đông Anh

  Hà Nội: Duyệt quy hoạch 1500 Khu nhà ở xã hội tập trung 44,72ha Đông Anh

 • Người dân ngóng vay mua nhà ở xã hội từ gói tín dụng 1.000 tỷ đồng trong năm 2018

  Người dân ngóng vay mua nhà ở xã hội từ gói tín dụng 1.000 tỷ đồng trong năm 2018

 • Nhà ở xã hội vừa nhận đã rao bán chênh nửa tỷ đồng

  Nhà ở xã hội vừa nhận đã rao bán chênh nửa tỷ đồng

 • 20 ngàn tỷ ưu đãi lãi suất: Hàng vạn người mua nhà hưởng lợi

  20 ngàn tỷ ưu đãi lãi suất: Hàng vạn người mua nhà hưởng lợi

 • Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%năm

  Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%năm

 • Bất động sản 24h: Mua nhà trên giấy, khách hàng mất nhà vì chủ đầu tư cao chạy xa bay

  Bất động sản 24h: Mua nhà trên giấy, khách hàng mất nhà vì chủ đầu tư cao chạy xa bay

 • Cạn vốn vay ưu đãi, người mua nhà xã hội mòn mỏi chờ

  Cạn vốn vay ưu đãi, người mua nhà xã hội mòn mỏi chờ

 • Phá rào cản cho chương trình nhà ở xã hội

  Phá rào cản cho chương trình nhà ở xã hội

 • Đề xuất ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ

  Đề xuất ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ

 • TP.HCM tiếp tục kêu cứu Trung ương giải ngân vốn ODA

  TP.HCM tiếp tục kêu cứu Trung ương giải ngân vốn ODA


Thứ nhất, áp dụng một mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm trong năm 2018 đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, để đảm bảo công bằng, bình đẳng, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, hoặc vay tại các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank; Cũng không phân biệt trường hợp vay trong năm 2018  với năm 2013 theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội dở dang thuộc gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để hoàn thành dự án, bàn giao nhà ở cho người mua nhà; cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho người đã mua nhà ở xã hội nhưng chưa được nhận nhà trong năm 2016 do dự án bị dở dang kéo dài đến nay.

Thứ 3, về thời hạn vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm (trừ trường hợp khách hàng muốn vay với thời hạn ngắn hơn). Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết sẽ cho vay mua nhà ở xã hội với thời hạn từ 15 năm đến 25 năm.

Điều này có thể dẫn đến cơ chế “xin-cho” vì không rõ trường hợp nào được vay 15 năm, trường hợp nào 20 năm, hoặc 25 năm. Do vậy, HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về thời hạn cho vay ưu đãi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại thời điểm hiện nay để các ngân hàng thống nhất thực hiện.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/horea-kien-nghi-go-kho-cho-nguoi-mua-nha-o-xa-hoi-73358.html