Kênh thông tin bất động sản

HoREA kiến nghị nâng trần chi phí lãi vay lên khoảng 25%


CafeLand – Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có công văn về quy định khống chế chi phí lãi vay trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Cần thiết quy định về trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong văn bản này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá 20% là thấp và chưa hợp lý đối với điều kiện hoạt động của nền kinh tế và thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ xem xét quy định trần chi phí lãi vay không được vượt quá khoảng 25% là hợp lý.

Tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định “tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Hiệp hội đồng tình với quan điểm cần thiết quy định về trần tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo HoREA, việc thực hiện quy định trần tổng chi phí lãi vay và lộ trình hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết và sẽ tạo áp lực tích cực, lành mạnh, buộc các doanh nghiệp bất động sản phải nâng cao uy tín thương hiệu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, huy động được nguồn vốn ứng trước của khách hàng. Đồng thời, tìm kiếm các nguồn vốn khác thay thế một phần nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng.  

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/horea-kien-nghi-nang-tran-chi-phi-lai-vay-len-khoang-25-78280.html