Kênh thông tin bất động sản

Infographic: 7 dự án căn hộ có giá trên dưới 1 tỷ đồng ở khu Tây


Đây cũng là khu vực tập trung khá nhiều dự án bất động sản có giá tầm 1 tỷ đồng/căn, tương đối phù hợp với khả năng chi trả của những người có thu nhập trung bình.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/infographic-7-du-an-can-ho-co-gia-tren-duoi-1-ty-dong-o-khu-tay-66741.html