Kênh thông tin bất động sản

Khánh Hòa: 16 dự án đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Danh sách 16 dự án gồm:

Dự án Khu đô thị mới Phước Long do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư; Chung cư xã hội An Bình và Chung cư An Thịnh (Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị HUD làm chủ đầu tư);

Khu đô thị VCN – Phước Hải, Chung cư CT1- Khu đô thị VCN – Phước Hải, Chung cư CT2, CT4A, CT4B, CT5, CT6A, CT6B, CT6C, CT7A, CT7B – Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Khu dân cư Phú nông, Khu đô thị VCN – Phước Long (Công ty Cổ phần Đầu tư VCN);

Khu Dân cư Bắc Vĩnh Hải ở phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang và Khu nhà ở liên kế phố Lạc Hòa ở phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh (Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa);

Khu đô thị Nam Sông Cái ở thị trấn Diên Khánh (Công ty TNHH Minh Phát); Chung cư cao cấp Vĩnh Hòa do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Khu du lịch Hải Đảo (Công ty Cổ phần Đầu tư ChampaGroup, trước đây là Công ty Cổ phần Du lịch Hải Đảo);  Khu đô thị Mỹ Gia (Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái); Khu biệt thự Biển và Dịch vụ Du lịch Anh Nguyễn (Công ty TNHH Anh Nguyễn); Khu Biệt thự Đường Đệ (Công ty TNHH Tâm Hương); 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-16-du-an-du-dieu-kien-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-72929.html