Kênh thông tin bất động sản

Khánh Hòa: Giảm gánh nặng thủ tục hành chính về đất đai


Đó là nội dung trong Quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHCC) liên quan đến lĩnh vực đất đai vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Theo đó, Bộ phận một cửa cấp huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục:

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân;

Giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân;

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với các thủ tục:

Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

thẩm định mảnh trích đo địa chính thửa đất; cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai;

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép; đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu;

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; xác nhận xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên Giấy chứng nhận.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-giam-ganh-nang-thu-tuc-hanh-chinh-ve-dat-dai-68383.html