Kênh thông tin bất động sản

Kiến nghị cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán giấy tay trước ngày 1.7.2014


Theo UBND TP, Nghị định 01/2017 của Chính phủ đã tháo gỡ cho trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay trước ngày 1.1.2008. Với nghị định này, TP ước tính giải quyết cấp sổ đỏ cho gần 9.700 trường hợp. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn TP còn rất nhiều trường hợp mua bán giấy tay sau ngày 1.1.2008 đến ngày 1.7.2014 chưa được cấp sổ đỏ nên TP đề xuất như trên.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/kien-nghi-cap-so-do-cho-nha-dat-mua-ban-giay-tay-truoc-ngay-172014-71981.html