Kênh thông tin bất động sản

Kỷ luật cảnh cáo chánh thanh tra thành phố xây nhà trái phép


Công trình ông Lê Hoàng xây dựng trái phép
 
Theo ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, vì lợi ích cá nhân, ông Hoàng cố ý vi phạm trong việc trực tiếp ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng hội trường tổ dân phố 13,14, P.2 (TP.Đà Lạt) kết hợp kinh doanh trái qui định của pháp luật.
 
Nghiêm trọng hơn, khi tổ chức xây dựng công trình ông Hoàng đã thực hiện sai bản vẽ thiết kế, sai nội dung giấy phép xây dựng được UBND TP.Đà Lạt cấp.
 
Như đã phản ánh, tháng 7.2016, ông Lê Hoàng xây dựng hội trường tổ dân phố 13,14 (P.2), sát vách nhà ông và tự ý lấn lộ giới, mở rộng thêm diện tích nhà lên gần 80 m2, xây dựng sai công năng của hội trường…
 
Sau khi PV phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt lập đoàn kiểm tra; sau đó đã công bố quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Hoàng.
 
UBND TP. Đà Lạt đã buộc ông Lê Hoàng phải tháo dỡ toàn bộ công trình giao lại mặt bằng cho UBND P.2 quản lý; đồng thời huy động người dân đóng góp tài chính để xây dựng hội trường hai tổ 13,14 đúng thiết kế và giấy phép đã được phê duyệt.
 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/ky-luat-canh-cao-chanh-thanh-tra-thanh-pho-xay-nha-trai-phep-67038.html