Kênh thông tin bất động sản

LienVietPostBank có chủ tịch hội đồng quản trị mới


Ông Nguyễn Đình Thắng – Tân Chủ tịch HĐQT của LienVietPostBank

Theo nhà băng này, ông Nguyễn Đức Hưởng thôi tham gia Hội đồng Quản trị của LienVietPostBank vì lý do sức khỏe nhưng vẫn là cố vấn cấp cao của ngân hàng này.

Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957, giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ tháng 4/2017, Thành viên HĐQT từ năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank từ năm 2013.

Ông Thắng là người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) – sản phẩm thanh thanh toán online mới của LienVietPostBank.

Ngoài công tác tại LienVietPostBank, ông Thắng còn tham gia và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ V, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt trên 163.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 hơn 135.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 103.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 ở mức 1.768 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với năm 2016, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2008.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/lienvietpostbank-co-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-moi-72378.html