Kênh thông tin bất động sản

LienVietPostBank điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2018 cho “vừa sức”


Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 điều chỉnh giảm từ 1.800 tỷ đồng xuống còn 1.200 tỷ đồng; tổng tài sản từ 190.000 tỷ đồng xuống còn 180.000 tỷ đồng; huy động vốn Thị trường 1 từ 170.000 tỷ đồng xuống còn 160.000 tỷ đồng; dư nợ thị trường 1 từ 123.500 tỷ đồng xuống 117.557 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu từ 12% xuống còn 10%.

LienVietPostBank điều chỉnh kế hoạch năm 2018

Lý giải lý do quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2018, Ban Lãnh đạo LienVietPostBank cho biết, điều chỉnh chỉ tiêu tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ Thị trường 1 để tương ứng với room tín dụng năm 2018 theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, kế hoạch đầu năm xây dựng là tăng trưởng 20% tăng trưởng tín dụng, phê duyệt của NHNN là 14%.

Cùng với đó, việc mở rộng mạng lưới làm tăng chi phí đầu tư cộng thêm thực tế các là Chi nhánh, Phòng Giao dịch mới đi vào hoạt động chưa thể đạt ngay mức doanh thu và lợi nhuận cao, đó là nhân tố chính làm giảm mức lợi nhuận trong nửa đầu năm 2018 và sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm của LienVietPostBank.

Theo LienVietPostBank, điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức giảm từ 12% xuống 10% tương ứng với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 1.200 tỷ đồng. Với mức chi trả cổ tức 10% năm 2018 là gấp khoảng 2 lần so với huy động tiền gửi của các NHTM (dao động từ 4,1%/năm đến 6,7%/năm tùy theo kỳ hạn).

Theo giải trình của LienVietPostBank về lợi nhuận quý 2, biến động chung của thị trường chứng khoán đã khiến ngân hàng phải trích lập dự phòng lớn, khiến khoản đầu tư này ghi nhận lỗ 108 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lãi hơn 290 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 666 tỷ đồng, giảm 26,8% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Đạt 37% kế hoạch lợi nhuận cũ đề ta từ đầu năm và đạt 55% so với kế hoạch mới điều chỉnh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/lienvietpostbank-dieu-chinh-giam-ke-hoach-nam-2018-cho-vua-suc-75071.html