Kênh thông tin bất động sản

MaritimeBank lợi nhuận 6 tháng tăng 63%, quý 1/2019 lên sàn HoSE


Trong đó, thu nhập thuần từ các hoạt động dịch vụ tiếp tục được ngân hàng đẩy mạnh, đạt 115 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2017. Được biết, thời gian qua MaritimeBank đã nỗ lực dịch chuyển nguồn thu từ hoạt động tín dụng sang phi tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Maritimebank báo lãi lớn 6 tháng đầu năm 2018

Tổng tài sản của ngân hàng cũng có mức tăng trưởng cao 10%, lên 123.000 tỷ đồng so với cuối năm 2017, vượt kế hoạch đặt ra đầu năm là 115.581 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng và cho vay khách hàng đều tăng trưởng ở khá cao so với trung bình hệ thống, ở mức 9%. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ, còn 2,11%, so với mức 2,17% cuối năm 2017.

Với con số lợi nhuận trước thuế đạt được 268 tỷ đồng trong 6 tháng, MaritimeBank đã vượt 38% so với kế hoạch cả năm 2018 là 194 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

So với cuối năm 2017, số lượng khách hàng mới lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ MaritimeBank tiếp tục tăng. Trong đó, phân khúc khách hàng cá nhân đạt hơn 1,8 triệu người, tăng 15%; số lượng khách hàng doanh nghiệp đạt gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 5% .

MaritimeBank là một trong số ít các ngân hàng đang có xu hướng chuyển hướng lợi nhuận sang thu dịch vụ thành công nhờ các chính sách ưu đãi như miễn phí hoàn tiền ATM nội ngoại mạng, giảm lãi suất, cấp thẻ tín dụng gấp 5 lần lương cho nhân viên của doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của MaritimeBank.

Ngân hàng đặt kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông năm 2018 và dự kiến đăng ký niêm yết cổ phiếu mã MSB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vào quý 1/2019.  

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/maritimebank-loi-nhuan-6-thang-tang-63-quy-12019-len-san-hose-74790.html