Kênh thông tin bất động sản

Nam A Bank báo lãi hơn 300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018


Cụ thể, ngân hàng này cho biết, tính đến 16/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 91%, huy động vốn đạt 88%, lợi nhuận trước thuế đạt 97,3% kế hoạch năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nam Á năm 2018

Như vậy, dựa theo tính toán trên kế hoạch năm 2018 của ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua thì hiện tổng tài sản của ngân hàng đạt 60,06 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt 48,4 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 311,36 tỷ đồng.

Kết quả lớn này của Nam Á là không quá “kinh ngạc” khi nhìn vào lợi nhuận ngân hàng quý I/2018 có mức tăng trưởng tới 15 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích dự phòng rủi ro của ngân hàng trong quý I/2018 là hơn 151,9 tỷ đồng và ghi nhận trọn vẹn vào lợi nhuận trước thuế. Trừ thuế, lãi sau thuế đạt 121 tỷ đồng, gấp 15 lần so với số 8 tỷ đồng lãi ròng của quý I/2017.

Được biết, Nam A Bank đang nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu và đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt phương án tự tái cơ cấu giai đoạn II (2016-2020).

Nam A Bank cũng được NHNN chỉ định trực tiếp tham gia tái cấu trúc 3 Quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/nam-a-bank-bao-lai-hon-300-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2018-74225.html