Kênh thông tin bất động sản

NBB “phủi” trách nhiệm liên quan đến vụ cháy chung cư Carina?


NBB nhấn mạnh rằng, NBB chỉ sở hữu vốn góp vào Công ty Hùng Thanh, công ty này có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina.

Trong văn bản này, NBB cho biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy, công ty NBB đã phối hợp với công ty Hùng Thanh và các cơ quan chức năng trong việc xử lý hiện trường, hỗ trợ người bị nạn, phối hợp điều tra nguyên nhân cháy.

Đến nay, công tác hỗ trợ người bị nạn, sửa chữa, đền bì thiệt hại đã được công ty Hùng Thanh thực hiện. Nguyên nhân gây cháy vẫn đang đợi các cơ quan điều tra công bố kết quả.

Đặc biệt, NBB nhấn mạnh rằng, NBB chỉ sở hữu vốn góp vào Công ty Hùng Thanh, công ty này có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina.

Công ty Hùng Thanh đã tổ chức 2 lần Hội nghị nhà chung cư Carina để bầu ra Ban quản trị và bàn giao công tác quản lý vận hành chung cư cho Ban quản trị nhưng không thành công.

Theo quy định tại khoản 2 điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành ngày 15/2/2016 thì sau 2 lần tổ chức không thành công, công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư và bầu ra Ban quản trị sẽ được thực hiện bởi chính quyền địa phương và công ty Hùng Thanh phối hợp.

NBB cho rằng, công ty Hùng Thanh đã chào thầu và chọn Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn (SEJCO) để ký hợp đồng quản lý vận hành toà nhà Carina vào ngày 15/12/2016 với thời hạn 24 tháng.

Trong văn bản này, NBB còn cho rằng công ty Hùng Thanh là công ty TNHH với vốn điều lệ 41,2 tỷ đồng. “Với vốn nhỏ như vậy, để xử lý, khắc phục sự cố vừa qua thì công ty Hùng Thanh có khả năng dẫn đến phá sản. Vì vậy Ban Giám đốc NBB đã quyết định hỗ trợ nhân lực, tài lực, vật lực cho Hùng Thanh có thể kịp thời khắc phục hậu quả”, văn bản viết.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/nbb-phui-trach-nhiem-lien-quan-den-vu-chay-chung-cu-carina-72334.html