Kênh thông tin bất động sản

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo qua email


Cụ thể, kẻ lừa đảo đã sử dụng mạng Internet, công nghệ cao (Hacker) đưa thư chào giả mạo, xâm nhập vào hệ thống email của khách hàng hoặc đối tác để thay đổi thông tin về người hưởng trên hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hay các chứng từ và yêu cầu ngân hàng hỗ trợ đòi lại tiền từ ngân hàng nước ngoài.

Agribank khuyến cáo khách hàng có hiện tượng hacker lừa đảo qua email

Đối tượng mà hacker hướng tới thường là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty có tính bảo mật không cao, thiếu các quy định về an toàn khi sử dụng email… 

Theo Agribank nhận định thì, khả năng đòi lại tiền trong trường hợp giao dịch bị hack email là rất khó do kẻ lừa đảo thường rút tiền ra ngay sau khi tiền được ghi có vào tài khoản hoặc do thủ tục đòi tiền rất phức tạp từ phía các ngân hàng nước ngoài. 

Để hạn chế rủi ro nêu trên, Agribank khuyến cáo khách hàng về một số trường hợp có dấu hiệu lừa đảo để tránh như: Hợp đồng và các giao dịch liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đều thực hiện qua email. Bên xuất khẩu và bên nhập khẩu không xác nhận giao dịch bằng các hình thức khác (như điện thoại, fax…);

Yêu cầu chuyển tiền thanh toán tới: Một tài khoản mới/khác với số tài khoản hoặc quốc gia mới/khác với quốc gia khách hàng chuyển tiền trước đó;

Chỉ dẫn thanh toán qua các ngân hàng nội địa có quy mô hoạt động nhỏ hoặc các quỹ tín dụng để tận dụng hệ thống thanh toán tự động và không có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng rãi;

Chỉ dẫn thanh toán vòng vèo như: thanh toán cho người hưởng ở Ý nhưng lại chỉ dẫn thanh toán qua một ngân hàng ở Mỹ và một ngân hàng ở Đức;

Yêu cầu việc thanh toán phải nhanh chóng, giữ bí mật, thông tin thanh toán thay đổi đột ngột;

Chuyển tài khoản thanh toán từ tài khoản của doanh nghiệp sang tài khoản của cá nhân;

Logo trên giấy in tiêu đề của nhà cung cấp không rõ ràng;

Phong cách viết thư có thể thay đổi: trang trọng hoặc ít trang trọng hơn;

Bên xuất khẩu không đề cập đến thay đổi thông tin người hưởng nhưng trên hóa đơn đòi tiền lại ghi thông tin người hưởng khác với thông tin trên hợp đồng; người hưởng không phải bên xuất khẩu.

Agribank lưu ý khách hàng cần xem xét cẩn thận tất cả các email, đặc biệt là các email yêu cầu chuyển khoản có dấu hiệu khác thường và khuyến khích nhân viên liên hệ trực tiếp với đối tác.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/ngan-hang-canh-bao-lua-dao-qua-email-74279.html