Kênh thông tin bất động sản

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh cho vay tiêu dùng


NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về cho vay

Trong văn bản này, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát các quy định nội bộ, đảm bảo ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là các quy định về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, quản lý tiền vay, phát hành và cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh.

 • Tin liên quan

 • Điểm tin sáng: Các ngân hàng chưa tăng phí ATM, giá vàng trên đà bứt phá

  Điểm tin sáng: Các ngân hàng chưa tăng phí ATM, giá vàng trên đà bứt phá

 • Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

 • Điểm tin sáng: Lãi suất liên ngân hàng lại giảm, giá vàng tiếp tục leo lên đỉnh

  Điểm tin sáng: Lãi suất liên ngân hàng lại giảm, giá vàng tiếp tục leo lên đỉnh

 • Điểm tin sáng: Chịu áp lực lớn trên thế giới, giá vàng và USD rập rình đảo chiều

  Điểm tin sáng: Chịu áp lực lớn trên thế giới, giá vàng và USD rập rình đảo chiều

 • Điểm tin sáng: Chớp thời cơ USD giảm, giá vàng tăng mạnh

  Điểm tin sáng: Chớp thời cơ USD giảm, giá vàng tăng mạnh

 • Ngân hàng Nhà nước phải có vai trò với condotel

  Ngân hàng Nhà nước phải có vai trò với condotel

Đồng thời, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về cho vay. Đặc biệt là các quy định về lãi suất, phí liên quan đến hoạt động cho vay, phương pháp tính lãi và phí, minh bạch lãi suất cấp tín dụng.

Các tổ chức tín dụng cũng phải thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch hóa hoạt động cho vay như niêm yết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, cung cấp thông tin về hợp đồng theo mẫu, cung cấp đầy đủ cho khách hàng trước khi xác lập thỏa thuận cho vay các thông tin về lãi suất cho vay, nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất trong trường hợp áp dụng lãi suất có điều chỉnh, lãi suất quá hạn, loại phí và mức phí theo đúng quy định.

Riêng đối với các công ty tài chính tiêu dùng, phải ban hành đầy đủ quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng và báo cáo NHNN về khung lãi suất cho vay.

NHNN cũng yêu cầu tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của NHNN và pháp luật về hoạt động cấp tín dụng. Đảm bảo cán bộ, nhân viên thực hiện đúng quy trình, quy định nội bộ và quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-chan-chinh-cho-vay-tieu-dung-73309.html