Kênh thông tin bất động sản

NHNN lên tiếng sau kết luận sai phạm của Thanh tra Chính phủ


Ngân hàng Nhà nước thừa nhận hạn chế trong thanh tra, giám sát

NHNN thừa nhận, trong thời gian qua, hoạt động thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Cụ thể, khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ và đồng bộ. Khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế,…

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, NHNN cho biết đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, NHNN đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện để ban hành các quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại NHNN.

Theo kết luận, chất lượng các cuộc thanh tra, giám sát của NHNN giai đoạn 2010-2015 là bị động, có nhiều khuyết điểm và vi phạm. NHNN cũng bị đánh giá chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả. Các tổ chức tín dụng có nhiều vi phạm nhưng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/nhnn-len-tieng-sau-ket-luan-sai-pham-cua-thanh-tra-chinh-phu-68483.html