Kênh thông tin bất động sản

NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Agribank lên 3%


Theo đó, các tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với các kỳ hạn loại tiền gửi tại các ngân hàng TMCP cả bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ không có sự thay đổi so với quy định trước đó.

Tuy nhiên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi đồng Việt Nam đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) được điều chỉnh để đồng bộ với Thông tư 14/2018/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3%, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1%.

Như vậy, so với quy định hiện hành thì dự trữ bắt buộc của Agribank là có thay đổi lớn nhất. Agribank trước nay chỉ bị áp dụng tỷ lệ dự trữ 1% cho tất cả các kỳ hạn thì nay đã thay đổi lên 3% cho các kỳ hạn dưới 12 tháng, bằng với các tổ chức tín dụng khác.

Đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 0% với các loại tiền gửi.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại hình tổ chức tín dụng khác không thay đổi so với hiện nay.

Quyết định này áp dụng kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 6/2018.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/nhnn-tang-ty-le-du-tru-bat-buoc-cua-agribank-len-3-73643.html