Kênh thông tin bất động sản

NHNN yêu cầu cắt giảm chi phí để giảm lãi suất


Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong buổi làm việc với các tổ chức tín dụng ở một số tỉnh miền Trung mới đây.

Cụ thể, Thống đốc chỉ đạo toàn bộ hệ thống cần tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động để giảm lãi suất cho vay. Hệ thống ngân hàng có cơ sở để giảm lãi suất cho vay khi Chính phủ vẫn tiếp tục kiên định ổn định vĩ mô. NHNN giảm lãi suất điều hành kể cả trên thị trường mở, tái cấp vốn để hỗ trợ nguồn vốn cho các ngân hàng để tiếp tục cho vay với mức lãi suất thấp hơn.

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại đều phải tập trung đưa tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, tăng trưởng tín dụng khoảng 18%. Các ngân hàng có trách nhiệm chia sẻ khó khăn với bà con, không gây phiền hà cho bà con trong việc tiếp cận vốn.

Về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường triển khai đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã được Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết xử lý nợ xấu đã được Quốc hội thông qua.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/nhnn-yeu-cau-cat-giam-chi-phi-de-giam-lai-suat-67803.html