Kênh thông tin bất động sản

Nợ công của Việt Nam hơn 2 triệu tỷ đồng, lên tới 61% GDP


Cụ thể, tính đến hết năm 2015 tổng dư nợ mà Chính phủ vay là 94,3 tỷ USD, tương ứng 2,064 triệu tỷ đồng. Trong đó, nợ nước ngoài là 39,6 tỷ USD, nợ trong nước là 54,67 tỷ USD.

Cũng trong kỳ, Chính phủ đã trả nợ được 13,3 tỷ USD, tương đương hơn 288.000 tỷ đồng, chủ yếu là trả nợ vay trong nước.

Từ năm 2013 trở lại đây, Chính phủ chủ yếu vay trong nước và hạn chế vay nước ngoài. Con số nợ vay trong nước từ mức 20 tỷ USD vào năm 2011 đã tăng lên gần 3 lần, với hơn 54 tỷ USD nợ được vay trong nước.

Theo đó, tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ vay nước ngoài của Việt Nam lên tới 1.759 triệu tỷ đồng, tương ứng 80,84 tỷ USD. Trong đó, nợ nước ngoài của Chính phủ lên tới 39,6 tỷ USD, nợ nước ngoài của doanh nghiệp là 41,22 tỷ USD.

Về phần vay nợ được Chính phủ bảo lãnh, tính đến cuối 2015, Chính phủ đã bảo lãnh cho 445.121 tỷ đồng, tương ứng 20,8 tỷ USD. Từ 2011 – 2015, số lượng các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh tăng khá nhanh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/no-cong-cua-viet-nam-hon-2-trieu-ty-dong-len-toi-61-gdp-68819.html