Kênh thông tin bất động sản

Phá rừng đặc dụng lấy vật liệu thi công hầm Đèo Cả: Yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm


Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch khai thác khoáng sản san lấp vật liệu xây dựng thông thường thi công Hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh: PV

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở TNMT, Sở NNPTNT, Sở Xây dựng, UBND huyện Đông Hòa tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (tại văn bản 3221/BC-TTCP ngày 29.12.2017), đề xuất biện pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, bảo vệ môi trường, rừng đặc dụng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 2.2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, khẩn trương có biện pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, bảo vệ môi trường, rừng đặc dụng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31.3.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, từ đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch, các cơ quan chức năng liên quan đã tham mưu UBND tỉnh Phú Yên bổ sung 16 ha rừng đặc dụng trên vào quy hoạch khoáng sản, trong khi đây là khu vực cấm khai thác.

Ngay sau khi mỏ đất được bổ sung vào quy hoạch khoáng sản, hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa được phê duyệt nhưng Sở TNMT vẫn kiến nghị UBND tỉnh cho phép Tập đoàn Hải Thạch vừa khai thác vừa hoàn tất thủ tục. Ngoài ra, dù Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Phú Yên đã có văn bản tạm thời cấm khai thác nhưng tỉnh Phú Yên vẫn cấp giấy phép khai thác khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng rừng…

Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch thực hiện khai thác khoáng sản đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường khi chưa có quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, chưa được bàn mặt bằng.

Quá trình khai thác, Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch không thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu trả lại mặt bằng đến đó, không giữ lại phần đất bóc tầng phủ, khai thác quá độ sâu theo quy định, khai thác vượt trữ lượng, sai so với Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án Cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/pha-rung-dac-dung-lay-vat-lieu-thi-cong-ham-deo-ca-yeu-cau-xu-ly-nghiem-cac-sai-pham-71775.html