Kênh thông tin bất động sản

Phó Thủ tướng phê duyệt dự án hơn 2.000 tỉ đồng ở Bắc Ninh


Dự án được giao cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô 219,22 ha với vốn đầu tư dự án 2.234 tỉ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 357,4 tỉ đồng, vốn vay là 558,5 tỉ đồng và vốn khác là 1.318 tỉ đồng. 

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa phận thị trấn Chờ và các xã Đông Tiến, Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tiến độ thực hiện dự án trong 5 năm kể từ khi quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi đượcphê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II theo quy định.

Đồng thời thực hiện việc chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/pho-thu-tuong-phe-duyet-du-an-hon-2000-ti-dong-o-bac-ninh-75566.html