Kênh thông tin bất động sản

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm về đất đai tại Hà Nội


Cụ thể, xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo khắc phục, xử lý triệt để các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, có biện pháp đảm bảo từ nay trở đi không xảy ra vi phạm trong lĩnh vực này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2017.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/pho-thu-tuong-yeu-cau-xu-ly-vi-pham-ve-dat-dai-tai-ha-noi-66878.html