Kênh thông tin bất động sản

Quảng Bình: Rút ngắn thời gian đấu giá đất từ 30 ngày xuống 15 ngày


UBND tỉnh Quảng Bình vừa có buổi làm việc với các sở ngành bàn giải pháp đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Lãnh đạo tỉnh này chỉ đạo, các đơn vị đưa ra các giải pháp như: Rút ngắn thời gian đấu giá đất từ 30 ngày xuống còn 15 ngày, bảo đảm các thủ tục nhanh gọn, yêu cầu các địa phương các đơn vị, ban, ngành liên quan quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị, địa phương, lũy kế tiền sử dụng đất từ đầu năm cho đến ngày 31/5/2018 là 323 tỷ đồng, đạt 29,4% chỉ tiêu dự toán giao. Trong đó, thu từ các dự án xã hội hóa là 61 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và mời thầu có tổng tiền sử dụng đất dự kiến thu năm 2018 là 283 tỷ. Trong đó, 6 tháng đầu năm số tiền sử dụng đất thu được từ các dự án là 63, 687 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm dự kiến thu tiền sử dụng đất từ các dự án là 220 tỷ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-binh-rut-ngan-thoi-gian-dau-gia-dat-tu-30-ngay-xuong-15-ngay-74058.html