Kênh thông tin bất động sản

Quảng Bình tiến hành xã hội hóa các dự án BĐS lớn


Một trong những chủ trương của tỉnh Quảng Bình hiện nay là xã hội hóa (XHH) các dự án đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội sẽ ra đời từ chủ trương này.

Đầu năm 2017, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại và các dự án đã có nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, đối với các xã, phường thuộc TP. Đồng Hới, Quảng Bình sẽ tiến hành XHH các dự án bất động sản (BĐS) có quy mô từ 3 ha trở lên. Chủ trương XHH các dự án BĐS có quy mô từ 5 ha trở lên ở những xã, phường khác. Các dự án có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng được ưu tiên XHH.

Quảng Bình tiến hành xã hội hóa các dự án BĐS lớn
Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội sẽ ra đời từ chủ trương xã hội hóa đầu tư

Lãnh đạo Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, việc XHH đầu tư công là hướng đi đúng và cần thiết. Trong bối cảnh của Quảng Bình, nhu cầu đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi nguồn lực đầu tư công có hạn, do đó, đòi hỏi phải đa dạng hóa các hình thức thu hút nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị mới hiện đại, khu nhà ở thương mại đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, BĐS; cũng như tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh nhà.

Theo Sở Xây dựng Quảng Bình, chủ trương XHH tại địa phương được triển khai theo lộ trình như sau: Cuối tháng 2/2017, lập xong Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại và các dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Đến tháng 4/2017, Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt 6 dự án. Tháng 10/2017, lựa chọn xong nhà đầu tư đủ phẩm chất và năng lực. Các dự án sinh lời cao, thu hút nhiều nguồn lực… được ưu tiên triển khai.

Vấn đề hiện nay là sớm có quy hoạch chiến lược trung và dài hạn trong việc hình thành các cơ sở ngoài công lập. Các ngành, chính quyền cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với ngành Xây dựng để triển khai hiệu quả chủ trương XHH đầu tư của UBND tỉnh.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/quang-binh-tien-hanh-xa-hoi-hoa-cac-du-an-bds-lon-ar84629