Kênh thông tin bất động sản

Quảng Nam: Tạm dừng phân lô, tách thửa


Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công bố công khai, rộng rãi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, thông báo thu hồi đất; phối hợp với chủ đầu tư dự án công bố quy hoạch xây dựng 1/500 đã được phê duyệt bằng nhiều hình thức. Đồng thời tạm dừng việc phân lô, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian điều chỉnh quy hoạch theo ranh giới địa lý mới.

Yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, công trình xây dựng trên đất không phải là đất ở…

Các địa phương phải tập trung kiểm tra, rà soát, xử phạt vi phạm hành chính và kiên quyết thu hồi hoặc đề xuất xử lý thu hồi theo thẩm quyền đối với tổ chức, hộ, gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ đất hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật, cố tình không đăng ký quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp không đăng ký biến động về quyền sử dụng đất…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-tam-dung-phan-lo-tach-thua-74423.html