Kênh thông tin bất động sản

Quý 2, nợ xấu của nhiều ngân hàng không tăng


Theo kết quả cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo, thống kê – NHNN tiến hành, 64% đơn vị nhận định tình hình kinh doanh trong quý 2 vừa qua có sự cải thiện tốt và rõ nét hơn so với quý trước.

Các ngân hàng khá lạc quan về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017 với 82% ngân hàng kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 25% kỳ vọng cải thiện nhiều.

Dự kiến trong năm 2017, có 90,6% ngân hàng  kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm ngoái với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 13,2%, giảm so với mức 18,65% tại cuộc điều tra kỳ trước. Trong đó, thu nhập ròng từ dịch vụ và hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Đáng chú ý, 79% ngân hàng nhận định rủi ro tổng thể hiện đang ở mức bình thường, 14% nhận định rủi ro ở mức thấp và chỉ có 7% lo ngại rủi ro ở mức cao. Trong nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế, được nhận định giảm rủi ro rõ nhất là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau đó đến doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở đó, hầu hết các ngân hàng cho rằng tỷ lệ nợ xấu trong quý 2/2017 không đổi hoặc giảm nhẹ so với quý 1 và tiếp tục kỳ vọng giảm trong quý 3 này.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/quy-2-no-xau-cua-nhieu-ngan-hang-khong-tang-67375.html