Kênh thông tin bất động sản

tài chính bất động sản

Sở hữu chéo còn tiềm ẩn rủi ro

Hiện nay, một số tổ chức tín dụng vẫn còn tình trạng cổ đông là tổ chức sở hữu trên 15% vốn điều lệ, cổ đông và ...
cocobay đà nẵng