Kênh thông tin bất động sản

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 sẽ đạt 7%


Tại hội nghị, Bộ trưởng cho biết, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp là những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ.

Nhờ đó, Việt Nam dần vượt qua ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tạo nên kết quả tăng trưởng ấn tượng. Trong năm 2017, kết quả tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,81%, quy mô GDP khoảng 230 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.400 USD; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017, khu vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng khá, kim ngạch xuất khẩu tăng.

“Nhờ quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, dự kiến năm 2018 kinh tế tăng trưởng 7%”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nhiều con số lạc quan cũng đã được công bố tại hội nghị này. Từ đầu năm đến nay đã có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng về số dự án và số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2018 là trên 108 nghìn doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, Việt Nam sẽ cắt bỏ 50% của 6.213 điều kiện kinh doanh, đến nay việc cắt bỏ đã đạt 31,27%. Còn lại các Bộ chuyên ngành đang hoàn thiện để trình Chính phủ để hoàn thành chỉ tiêu 50% theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/tang-truong-kinh-te-viet-nam-2018-se-dat-7-75517.html