Kênh thông tin bất động sản

Tăng trưởng tín dụng đạt 6,53%, cao hơn so với cùng kỳ


Theo bà Hồng, kết quả này hỗ trợ rất tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong điều kiện giải ngân vốn đầu tư công chưa được đẩy mạnh cho những tháng đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản đã chậm lại so với cùng kỳ năm 2016.
 
Về diễn biến lãi suất, cũng theo bà Hồng, Ngân hàng Nhà nước và nhiều chuyên gia đánh giá năm 2017 việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất sẽ gặp khó khăn thách thức. Trong những tháng đầu năm có một số ngân hàng tăng lãi suất huy động nhưng chủ yếu là kỳ hạn trên 12 tháng và phát hành chứng chỉ tiền gửi. Ngay sau đó Ngân hàng Nhà nước đã họp các ngân hàng thương mại để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp.
 
Về điều hành thanh khoản trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ thị các tổ chức tín dụng phải kiểm soát các tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, cho vay lĩnh vực bất động sản, các khoản tín dụng cho vay dự án BT và BOT.
 
Theo bà Hồng, dù Ngân hàng Nhà nước không quy định ngưỡng tín dụng cụ thể để cấm cho vay với các lĩnh vực này nhằm tránh rủi ro, nhưng Ngân hàng Nhà nước luôn nhắc nhở các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn hệ thống. 
 
Về tỷ giá, Phó Thống đốc cũng thông tin, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để từ đó công bố tỷ giá trung tâm hàng ngày phù hợp. Thị trường ngoại hối về cơ bản ổn định, từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng trên 1% so với đầu năm 2016, đồng thời Ngân hàng Nhà nước mua được lượng dự trữ ngoại hối lớn./.
 

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/tang-truong-tin-dung-dat-653-cao-hon-so-voi-cung-ky-66869.html