Kênh thông tin bất động sản

Techcombank hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần


Techcombank hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 34 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, vốn điều lệ của TPBank tăng lên 6.718,42 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ 87.631.575 cổ phiếu hồi tháng 6/2018 vừa qua. Toàn bộ số cổ phần trên được phân phối với giá 25.000 đồng/cổ phần, giúp ngân hàng này thu được 2.190,8 tỷ đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm cụ thể là 876 tỷ đồng.

Với Techcombank, ngân hàng này đã phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 200%. Sau khi phát hành thành công vốn điều lệ của nhà băng này gấp 3 lần lên 34.965,9 tỷ đồng.

Như vậy, Techcombank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 11.655,307 tỷ đồng lên 34.965,9 tỷ đồng trong năm 2018 theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Techcombank thông qua ngày 14/6/2018.

Riêng với TPBank, tại ĐHĐCĐ tháng 4 vừa qua, đại hội đã thông qua sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.842 tỷ đồng lên 8.533 tỷ đồng. Việc tăng vốn sẽ thực hiện qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tổng cộng 544 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chia 8,37%) và chia cổ phiếu thưởng từ nguồn tiền thặng dư thu được của đợt phát hành này (1.314 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 20%). 

TPBank cho biết việc tăng vốn là để đáp ứng nhu cầu tăng vốn là cấp thiết để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của NHNN, đồng thời giúp ngân hàng có vốn để gia tăng hoạt động kinh doanh như phục vụ tín dụng trung và dài hạn; dự phòng cho các nguồn kinh doanh khác; đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vật chất cho nhu cầu phát triển của hội sở và chi nhánh…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/techcombank-hoan-thanh-tang-von-dieu-le-len-gap-3-lan-75135.html