Kênh thông tin bất động sản

Thái Nguyên bác tin dừng dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc


Hồ Núi Cốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Xây dựng

Theo UBND tỉnh này, một số bài báo điện tử đưa lên với tít bài “Dừng siêu dự án của tỷ phú Xuân Trường tại Thái Nguyên đến sau năm 2020” dễ làm cho độc giả hiểu sai bản chất vấn đề, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó có thông tin tỉnh Thái Nguyên đã quyết định dừng siêu dự án này do gặp khó về nguồn vốn đầu tư. Quyết định này được đưa ra sau khi tỉnh kiểm điểm tiến độ 2 năm triển khai dự án.

Được biết, tổng vốn đầu tư cho toàn dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh này cho biết, dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nằm trong tổng thể chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Dự án này gồm một số tiểu dự án và huy động nguồn lực đầu tư từ nhiều nguồn.

Cụ thể, dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), bao gồm:

Dự án đường Bắc Sơn kéo dài: UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Thái Nguyên lập đề xuất dự án và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. UBND tỉnh đã phê duyệt đề xuất dự án.

Dự án đường trục nối ĐT.261 đến khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc: Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường trục nối ĐT261 đến khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách là dự án Khu tâm linh đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu; phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và phê duyệt tiểu dự án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, có dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/thai-nguyen-bac-tin-dung-du-an-khu-du-lich-ho-nui-coc-72230.html