Kênh thông tin bất động sản

Tháng 8, Hà Nội thu hút 95 triệu USD vốn FDI


Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 8 tiếp tục duy trì tăng khá và kết quả 8 tháng đều cao hơn cùng kỳ.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục hiệu quả, Thành phố duy trì 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Tính đến ngày 20-8 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 16.467 đơn vị vốn đăng ký là 180 nghìn tỉ đồng (tăng 0,2% về lượng và 41% về vốn).

Trong tháng 8, Thành phố thu hút 95 triệu USD vốn FDI (51 dự án cấp mới, 20 triệu USD; 16 dự án tăng vốn, 70 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần tại 25 doanh nghiệp, vốn góp 5 triệu USD); lũy kế 8 tháng ước thu hút được 6,26 tỉ USD (tăng 3,6 lần so cùng kỳ năm 2017).

Cũng theo Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, tính đến ngày 20-8, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 64 dự án, vốn đầu tư 159,78 nghìn tỉ đồng, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 58 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn 86,33 nghìn tỉ đồng.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/thang-8-ha-noi-thu-hut-95-trieu-usd-von-fdi-75251.html