Kênh thông tin bất động sản

Thêm 4 dự án FDI mới đầu tư vào các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc


Thêm 4 dự án FDI mới đầu tư vào các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc thu hút thêm 4 dự án FDI mới vào các khu công nghiệp

Cụ thể, vốn đầu tư cấp mới 4,8 triệu USD và vốn tăng 11,9 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, số dự án còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 239 dự án, bao gồm 44 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư trên 13.810 tỷ đồng và 195 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 2.867 triệu USD.

Theo dự kiến trong tháng 2/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 85 tỷ đồng và 2 đến 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15 – 25 triệu USD; đồng thời tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.   

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/them-4-du-an-fdi-moi-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghiep-o-vinh-phuc-ar90915