Kênh thông tin bất động sản

Thêm 9 dự án tại Hà Nội được phép bán nhà trên giấy


Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục công bố danh sách 9 dự án trên địa bàn đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai (bán nhà trên giấy).

Trong đợt này, các dự án đủ điều kiện bán nhà trên giấy gồm:

Thêm 9 dự án tại Hà Nội được phép bán nhà trên giấy

Thêm 9 dự án tại Hà Nội được phép bán nhà trên giấy 1

Thêm 9 dự án tại Hà Nội được phép bán nhà trên giấy 2

Như vậy, đây là lần thứ tư kể từ đầu năm 2017, Sở Xây dựng Hà Nội công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai (bán nhà trên giấy). Trong 3 lần công bố trước đây, Hà Nội đã có hơn 200 dự án được phép đưa ra thị trường giao dịch.

Theo đó, để được bán nhà ở hình thành trong tương lai, dự án phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Đối với dự án là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Ngoài ra, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Cũng theo công bố của Sở Xây dựng, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho các chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; với các trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/them-9-du-an-tai-ha-noi-duoc-phep-ban-nha-tren-giay-ar84953