Kênh thông tin bất động sản

Thu hồi hàng nghìn ha đất của Tổng Cty Giấy Việt Nam ở Phú Thọ


Ảnh minh họa

8 doanh nghiệp trực thuộc bị thu hồi đất

Ngày 16/11/2006, UBND tỉnh Phú Thọ có công văn gửi Chính phủ đề nghị cho phép tỉnh được thu hồi 1.398,7ha đất của các Cty lâm nghiệp trực thuộc Tổng Cty Giấy Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để phát triển kinh tế.

Theo quyết định thu hồi đất này, 8 doanh nghiệp thuộc Tổng Cty Giấy hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bị ảnh hưởng hoạt động gồm: Yên Lập, Đoan Hùng, Sông Thao, Tam Thắng, Tam Sơn, Xuân Đài, Thanh Hòa, Tam Thanh.

Sau khi tiến hành rà soát, UBND tỉnh Phú Thọ xác định tổng diện tích thu hồi khoảng 1.406ha, trong đó, doanh nghiệp có diện tích đất thu hồi lớn nhất là Cty Lâm nghiệp Tam Thanh 390,76ha; tiếp đến là Cty Lâm nghiệp Đoan Hùng 319,59ha, Cty Lâm nghiệp Xuân Đài là 293,1ha…

Năm 2013, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định phê duyệt dự toán dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc và đường ranh giới sử dụng đất lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sau khi đo đạc, diện tích đất thu hồi trả về địa phương là 850,41ha.

Ngày 6/6/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị thu hồi thêm 61,14ha của Cty Lâm nghiệp Xuân Đài, nâng lên thành 270,31ha. Như vậy, tổng diện tích đất tỉnh Phú Thọ thu hồi là 911,55ha.

Theo Nghị định 118 của Chính phủ, các doanh nghiệp thuộc Tổng Cty Giấy sẽ phải trả lại koảng 2.108,58ha đất về cho tỉnh Phú Thọ để xử lý theo quy định. Trong đó, Cty Lâm nghiệp Thanh Hòa khoảng 804,04ha, Cty Lâm nghiệp Sông Thao là 913,78ha còn lại là Cty Tam Thanh với 390,76ha.

Như vậy, 3020,13ha đất của Tổng Cty Giấy Việt Nam sẽ được bàn giao về cho tỉnh Phú Thọ.

Diện tích đất giảm 71%, sát nhập còn 2 Cty

Theo Tổng Cty Giấy Việt Nam, diện tích đất Tổng Cty đang quản lý, sử dụng sau rà soát là 16.892,76ha; diện tích lập phương án sử dụng đất là 9.662,18ha; diện tích không lập phương án sử dụng đất là 7.230,58ha, trong đó diện tích tỉnh Phú Thọ đề nghị thu hồi để phát triển kinh tế là 911,55ha; diện tích tỉnh Phú Thọ đề nghị xử lý theo Nghị định 118 của Chính Phủ là 2.108,58ha; diện tích đất trùng lấn vào rừng phòng hộ, giao trùng, tranh chấp là 4.199,45ha; diện tích đất trả lại địa phương do không có nhu cầu sử dụng là 11ha.

Tổng Cty Giấy Việt Nam đề xuất Bộ Công thương chấp thuận chủ trương sát nhập để giảm số lượng các Cty lâm nghiệp của Tổng Cty Giấy Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ 8 đơn vị xuống còn 2 đơn vị do diện tích đất hiện còn 9.662,18 ha/33.326,16ha so với diện tích đất được giao ban đầu.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/thu-hoi-hang-nghin-ha-dat-cua-tong-cty-giay-viet-nam-o-phu-tho-74241.html