Kênh thông tin bất động sản

Thủ tướng yêu cầu sớm có nghị định về điều kiện kinh doanh sân golf


Ngày 7/2, Thủ tướng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf.

Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf theo đúng trình tự, thủ tục của luật pháp hiện hành.

Hai cơ quan này cần trình Chính phủ xem xét, quyết định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Hiện cả nước đang có khoảng 60 sân golf. Ảnh: Lê Quân.

Thủ tướng cũng xét đề nghị của Bộ KH&ĐT về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf, ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ này xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf.

Thủ tướng nhấn mạnh việc bổ sung quy hoạch phải dựa trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí xây dựng và các pháp luật khác có liên quan đến ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Bộ KH&ĐT cũng thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh sân golf theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 60 sân golf ở gần 30 tỉnh, thành, với tổng quỹ đất sử dụng là 9.270 ha. Theo quy hoạch về phát triển sân golf đến 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, cả nước sẽ có 90 sân golf, tức trung bình mỗi tỉnh thành sẽ có 1,4 sân.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/thu-tuong-yeu-cau-som-co-nghi-dinh-ve-dieu-kien-kinh-doanh-san-golf-71662.html