Kênh thông tin bất động sản

Tiếp tục chiến lược thoái vốn, VinaLand rút khỏi Đại Phước Lotus


Một góc dự án Đại Phước Lotus tại Đồng Nai

Dự án này được phát triển với diện tích đất tích 198,5 ha và được mua lại bởi VinaLand Limited vào năm 2007. Dự án hiện đang trong giai đoạn đầu xây dựng và kinh doanh.

Đơn vị mua lại toàn bộ cổ phần trong dự án Đại Phước Lotus là công ty China Fortune Land Development-  CFLD được thành lập từ năm 1998 tại Trung Quốc. Đây là công ty của tỷ phú Wang Wenxue.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, VinaLand và VOF sở hữu lần lượt 54% và 18% vốn của dự án Đại Phước Lotus. Giao dịch này sẽ đem lại doanh thu thuần cho Công ty với doanh thu 16,5 triệu USD. Số tiền thu được đã nhận được đầy đủ vào thời điểm thông báo này.

Sau thương vụ này, các dự án bất động sản trực tiếp trong danh mục đầu tư của quỹ giảm xuống còn 5,2% giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến thời điểm 31/03/2017.

Giám đốc điều hành VOF, ông Andy Ho, cho biết với thương vụ này, định hướng danh mục bất động sản đầu tư trực tiếp của VOF giảm xuống mức 5% NAV. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược hiện tại của Công ty nhằm giảm thiểu các khoản đầu tư bất động sản trực tiếp. Điều này cho phép VOF duy trì cơ hội trong các lĩnh vực của thị trường, chẳng hạn như đầu tư vào cổ phần của các công ty chưa niêm yết (OTC).

VinaCapital là công ty quản lý có các quỹ sở hữu nhiều dự án và cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam. Sau khoảng 6 năm hoạt động, các quỹ này bắt đầu chiến lược thoái vốn để hiện thực hóa lợi nhuận cho cổ đông của quỹ. Theo đó, kể từ năm 2012 đến nay, quỹ bất động sản VinaLand thuộc VinaCapital đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi 17 dự án.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/tiep-tuc-chien-luoc-thoai-von-vinaland-rut-khoi-dai-phuoc-lotus-65917.html