Kênh thông tin bất động sản

Tỉnh Phú Yên thông báo về dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City


Chiều 24/4, UBND tỉnh Phú Yên ra Thông báo số 283/TB-UBND về một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tỉnh Phú Yên thông báo về dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City
Nhà đầu tư đang triển khai các hạng phục của dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, dự án có tổng diện tích là 122,52 ha; trong đó, diện tích đất trống không có cây là 58,4 ha, diện tích rừng theo hồ sơ thiết kế 64,12 ha. Diện tích rừng thực khai thác tại thực địa đến ngày 24/4 là 32,34 ha/64,12 ha.

Trước phản ánh của báo chí rằng việc triển khai dự án này gây tác động đến rừng phòng hộ phi lao ven biển chắn gió, cát, UBND tỉnh Phú Yên đã tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng và nhà đầu tư kiểm tra, rà soát lại các nội dung liên quan.

UBND tỉnh Phú Yên cũng cảm ơn báo chí đã kịp thời thông tin những nội dung liên quan đến quá trình triển khai dự án, nêu những việc còn thiếu sót. UBND tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đủ các bước theo quy định.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, việc triển khai Dự án Khu du lịch Liên hợp cao cấp New City nói riêng và các dự án du lịch ven biển nói chung nhằm khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh, phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Do đó, để dự án được thực hiện theo quy định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những thiếu sót.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/tinh-phu-yen-thong-bao-ve-du-an-khu-du-lich-lien-hop-cao-cap-new-city-ar85012