Kênh thông tin bất động sản

Tình trạng bỏ trống lô nền, nhà ở tại vùng ngập lũ ĐBSCL


 
Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1815/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long triển khai thực hiện ngay một số công việc rà soát lại các lô nền chưa xây dựng nhà ở hoặc các nhà ở đã được xây dựng nhưng chưa đưa vào sử dụng tại các cụm, tuyến dân cư để bố trí các hộ thuộc đối tượng chương trình vào ở theo quy định. Đối với các khu vực cụm, tuyến dân cư chưa có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hệ thống xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch thì phải lập kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung.
 
Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn vốn khác để duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cụm, tuyến đã xuống cấp, hư hỏng hoặc đầu tư xây dựng bổ sung các công trình còn thiếu theo quy hoạch. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế các cụm, tuyến và nhu cầu ở của người dân để bố trí các điểm hoạt động kinh doanh phù hợp, tạo điều kiện giải quyết việc làm để thu hút người dân vào ở trong cụm, tuyến.
 
Sau khi đã bố trí người dân thuộc đối tượng chương trình vào ở trong cụm, tuyến mà vẫn chưa xử lý hết lô nền, nhà ở thì đề xuất phương án giải quyết gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/tinh-trang-bo-trong-lo-nen-nha-o-tai-vung-ngap-lu-dbscl-68045.html