Kênh thông tin bất động sản

Tổng Giám đốc VPBank mua được một nửa số cổ phiếu ESOP?


Theo phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, VPB dự kiến sẽ phát hành hơn 33,6 triệu cổ phần (ứng với 1,39%) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng giám đốc VPBank đăng ký mua gần 1 nửa số cổ phiếu ESOP

Theo VPB, mục đích của đợt phát hành cổ phiếu lần này là nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên; Gắn liền lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích của công ty; khuyến khích cán bộ nhân viên gắn bó công tác tại công ty.

Số cổ phiếu phát hành trong đợt ESOP trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian dự kiến phát hành là 7/9-7/10/2018.

Tính đến tới thời điểm hiện tại đã có nhiều lãnh đạo cấp cao của VPBank đăng ký mua vào cổ phiếu ESOP. Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã đăng ký mua hơn 15,5 triệu cp, chiếm phân nửa tổng số cổ phiếu phát hành. Trước đó ông Vinh không sở hữu bất cứ cổ phiếu nào của VPB. Nếu giao dịch thành công, ông Vinh sẽ sở hữu 15,5 triệu cp ngân hàng, tương đương khoảng 0,6% cổ phần.

Xung quanh câu chuyện ông Nguyễn Đức Vinh đăng ký mua gần 1 nửa số cổ phiếu ESOP VPBank chuẩn bị phát hành, có ý kiến hồ nghi rằng, một lãnh đạo có thể được mua lượng cổ phiếu như vậy có phải là quá lớn? Họ cũng tính toán rằng, chênh lệnh giá mua cp ESOP so với thị giá là rất cao, với 15,5 triệu cp ông Vinh đăng ký mua thì chênh lệch có thể lên tới hơn 200 tỷ đồng, nếu so với mức đỉnh của VPB thì gần 600 tỷ đồng. 

Trên thực tế, chính sách phát hành ESOP là cách mà nhiều công ty đại chúng của Việt Nam áp dụng nhằm mục đích tạo động lực cho người lao động, khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên công ty và quan trọng hơn là giúp cho những nhân viên được quyền mua cổ phiếu trong gói ESOP này, giảm đáng kể thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi so sánh với thưởng bằng tiền.

Có nhiều trường hợp, doanh nghiệp phát hành ESOP chỉ phát hành cho một vài lãnh đạo của công ty. Như vậy, ESOP có thể là một công cụ để lãnh đạo công ty đại chúng tận dụng tạo ra khoản thu nhập đáng kể cho bản thân lấy từ tiền túi của cổ đông.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/tong-giam-doc-vpbank-mua-duoc-mot-nua-so-co-phieu-esop-75508.html