Kênh thông tin bất động sản

Tổng mức đầu tư toàn dự án tốc Bắc – Nam khoảng 312.435 tỷ đồng


Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình (điều chỉnh, bổ sung) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Trong tờ trình này, Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ tổng mức đầu tư dự án khoảng 312.435 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn phân kỳ khoảng 243.312 tỷ đồng (vốn Nhà nước khoảng 99.456 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 143.856 tỷ đồng); giai đoạn hoàn thiện khoảng 69.123 tỷ đồng.

Về phương án đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho hay đã xây dựng 3 phương án, tương ứng với các mức vốn Nhà nước phân bổ cho dự án.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải và nguồn vốn Nhà nước phân bổ cho dự án theo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22/3/2017 về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị đầu tư theo phương án 2, với vốn Nhà nước phân bổ cho dự án khoảng 55.000 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư toàn dự án tốc Bắc - Nam khoảng 312.435 tỷ đồng
Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ tổng mức đầu tư dự án khoảng 312.435 tỷ đồng

Với phương án này, dự án sẽ phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Giai đoạn 1, dự kiến từ năm 2017 – 2022, sẽ tiến hành xây dựng mới đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa, ĐT 655B) – Phan Thiết (Bình Thuận) theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên – Huế) theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) với quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 603 km, nền đường rộng 17m.

Đồng thời, thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư toàn bộ dự án theo quy mô quy hoạch, tổng chiều dài khoảng 1.204km, không bao gồm đoạn Cam Lộ – La Sơn và đoạn La Sơn – Tuý Loan triển khai theo hình thức BT, dài 168km. Mở rộng đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình), đoạn La Sơn (Thừa Thiên Huế) – Tuý Loan (Đà Nẵng) từ quy mô 2 làn xe lên thành 4 làn, dài khoảng 81km.

Tổng chiều dài đầu tư giai đoạn 1 là 684km với tổng mức đầu tư khoảng 140.116 tỷ đồng. Trong đó, vốn BT trả bằng ngân sách 23.525 tỷ đồng, vốn Nhà nước là 55.000 tỷ đồng và vốn Nhà đầu tư khoảng 61.591 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, dự kiến từ năm 2023-2028, đầu tư các đoạn còn lại để nối thông tuyến cao tốc Bắc Nam, gồm đoạn Quảng Ngãi – Cam Lâm (Khánh Hoà) và đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị) với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m.

Giai đoạn 2 có tổng chiều dài khoảng 688km, với tổng mức đầu tư khoảng 103.196 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ 44.456 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 58.740 tỷ đồng.

Giai đoạn 3, dự kiến sau năm 2028, hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc Nam theo quy mô phù hợp với quy hoạch được duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến 69.123 tỷ đồng.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Thủ tướng yêu cầu thực hiện giải phóng mặt bằng toàn tuyến các đoạn sẽ được tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 theo quy mô quy hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng cũng đồng ý phương án Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án; đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải lập lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: http://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tin-thi-truong/tong-muc-dau-tu-toan-du-an-toc-bac-nam-khoang-312-435-ty-dong-ar84681