Kênh thông tin bất động sản

TP.HCM: Cấp sổ đỏ cho đất mua giấy tay sau ngày 1/7/2004


UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong năm 2017.

Theo đó, đến cuối năm 2017, UBND các quận, huyện phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu. Ngoài ra, các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Đối với các quận, huyện có số lượng hồ sơ nhiều thì tổ chức cho người sử dụng nhà, đất kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại UBND xã, phường, thị trấn mà không chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục theo nhu cầu.

 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập đoàn công tác hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn; theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận với số liệu, chỉ tiêu cụ thể cho từng quận, huyện.

Với trường hợp cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ, đối chiếu quy hoạch để xác định thời hạn sử dụng đất; kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không đăng ký đất đai; xác định đơn giá thuê đất.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/tphcm-cap-so-do-cho-dat-mua-giay-tay-sau-ngay-172004-68057.html