Kênh thông tin bất động sản

TP.HCM: Xử lý triệt để việc san lấp kênh rạch trong các dự án xây dựng


Một dự án vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, đoạn rạch Ông Hóa

Đây là chỉ đạo của UBND Thành phố đối với các lãnh đạo các quận-huyện trong công văn về việc chống ngập nước mới đây.

Các quận-huyện cần tuyên truyền, vận động, giải thích, thậm chí cưỡng chế các trường hợp vi phạm theo đúng các quy định hiện hành và không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm mới.

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018 sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.

UBND Thành phố cũng nghiêm cấm và sẽ xử lý triệt để việc san lấp kênh rạch trong các dự án xây dựng.

Theo khảo sát, việc lấn chiếm sông rạch để trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn phổ biến ở các quận có nhiều kênh rạch như Tân Bình, Bình Thạnh, Quận 6, Quận 8, Quận 12…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thi-truong/1/https://cafeland.vn/tin-tuc/tphcm-xu-ly-triet-de-viec-san-lap-kenh-rach-trong-cac-du-an-xay-dung-73847.html