Kênh thông tin bất động sản

Từ 10/7: Lãi suất cho vay ngắn hạn giảm 0,5%/năm


NHNN vừa ban hành các văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 10/7/2017.

Theo đó, giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 7/2017, các ngân hàng sẽ phải báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay về cho NHNN.

Theo đại diện NHNN, quyết định này được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong thời gian qua như diễn biến lạm phát có chiều hướng tăng chậm, hoạt động ngân hàng, thanh khoản của các tổ chức tín dụng có diễn biến tích cực.

Mục đích giảm lãi suất nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, NHNN cũng có văn bản chỉ đạo các ngân hàng chủ động các biện pháp để đảm bảo thanh khoản, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng mức phí cho vay hợp lý đối với các khoản phí được thu theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, đồng bộ với giải pháp điều chỉnh giảm lãi suất, NHNN sẽ điều hành linh hoạt lượng tiền cung ứng, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay. Điều tiết tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 18%, có điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng. Đồng thời, tăng cường thanh tra giám sát việc chấp hành và xử lý nghiêm các vi phạm quy định của NHNN về lãi suất.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan/3/https://cafeland.vn/tin-tuc/tu-107-lai-suat-cho-vay-ngan-han-giam-05nam-67483.html